Algemene Verordening Gegevensbescherming - General Data Protection Regulation informatie.
Mistrix Recepten is volledig vrij te bezoeken zonder registratie, er worden geen gegevens van u gevraagd en er zijn geen bezoekersgegevens beschikbaar.
Het IP nummer kan gebruikt worden voor statistische weergaven of beveiligingsdoeleinden worden opgeslagen.

Onder statistische doeleinden word verstaan uit welk land de bezoeker afkomstig is alsmede welke recepten het meest populair zijn.
Beveiligingsdoeleinden zijn het blokkeren van een IP nummer van een bezoeker met 3 mislukte inlog pogingen om zo toegang te krijgen tot de database waar de recepten zijn opgeslagen.
Maar ook onder deze omstandigheden is het IP nummer niet gekoppeld aan naam of adres of andere privacy gevoelige gegevens.

De statische gegevens worden eens in de 2 a 3 maanden volledig gewist (afhankelijk van de grootte van de opslag).